Pokój dla chłopca.

Pokój dla chłopca.

Data Czerwiec 2020
LoaklizacjaNorwegia

Projekt realizowany zdalnie. Klient sporządził sam inwentaryzację wnętrza. Pokój ma służyć chłopcu w wieku szkolnym.

Share: